Projectmanagement, efficiënt en betaalbaar

Mondial Movers Projectmanagement levert, op project- en/of interimbasis, kwalitatief hoogstaand projectmanagement aan haar opdrachtgevers op diverse vakgebieden. Wij geven u graag een complete omschrijving van de dienstverlening die wij voor u kunnen verzorgen. Het betreft hier onder andere: Verhuismanagement, Huisvestingsmanagement en Algemeen management.

Uitvoering van een projectmanagement - Mondial Movers Projectmanagement

Projectmanagement volgens Wikipedia:

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders.

Stappen

Bij projectmanagement worden in het algemeen de volgende stappen doorlopen:

 • Start van het project
  • Bepaling van de omvang/scope van het project
 • Planning van het project
  • Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten
 • Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen
 • Opvolging van de projectvoortgang
 • Beëindiging, eventuele verslaglegging of aflevering van een ander eindproduct

Methoden

Er bestaan verschillende projectmanagement methoden, waaronder:

 • IPMA
 • PRINCE2
 • PMW
 • EVO
 • PMBoK
 • OPEN

In de ICT bestaan er allerlei projectmanagement methodes die gericht zijn op softwareontwikkeling:

 • DSDM
 • RUP
 • Agile
 • SDM
 • Scrum

In de vastgoedontwikkeling, de bouwkunde en de aannemerij wordt veel gebruikgemaakt van de

 • GOTIK-methode

De verschillende methodes zijn soms vrij beschikbaar voor iedereen, soms zijn ze gecertificeerd, wat inhoudt dat gebruikers een diploma moeten halen om zichzelf ‘gecertificeerd’ projectleider te mogen noemen. De certificaten worden in de regel verkregen door (tegen betaling) een examen te doen bij een instituut dat de desbetreffende methode heeft uitgevonden. Dit certificaat moet in de regel om de zoveel jaar vernieuwd worden.