Algemeen management

Het management van elke organisatie kent situaties die vragen om snelle en slagvaardige acties, maar waarvoor de kwalitatieve en/of kwantitatieve capaciteit binnen de eigen geledingen niet toereikend is. Of het nu gaat om een tijdelijke invulling van een managementfunctie, professionele begeleiding bij een project of een onderzoek naar efficiency van de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie: Mondial Movers Projectmanagement heeft ook voor het juiste management in huis, zelfs als u op zoek bent naar een ervaren kwartiermaker!

Management MMP

 

Managementvaardigheden die wij belangrijk vinden

 • Leidinggeven
  De belangrijkste taak is het beïnvloeden van anderen om plannen te realiseren. Soms gaat het om uw eigen plannen, soms om de plannen die buiten de organisatie zijn opgesteld.
 • Medewerkers ontwikkelen
  Misschien wel de leukste taak als leidinggevende: het ontwikkelen van uw medewerkers. Dat doe je bijvoorbeeld door het geven van feedback op hun functioneren. Niet als schoolmeester of als betweter, maar op een stimulerende en motiverende manier.
 • Project leiden
  Management van het project, daar zijn we voor ingehuurd. Wat kunnen we met een project dat op een andere manier niet kan en wat moeten we doen als het een project willen leiden?
 • Draagvlak creëren
  Als manager, maar ook als beleidsmedewerker, adviseur of projectleider, zorgen we ervoor dat de beslissingen die onze opdrachtgever van plan genomen heeft, onderschreven worden binnen de organisatie. Dat wil zeggen dat de rest van de organisatie die beslissingen ook echt accepteert. Dat doen we door draagvlak te creëren.
 • Complimenten geven
  Iedere collega in het project hoort graag dat zijn kwaliteiten, persoonlijke vaardigheden en resultaten worden gewaardeerd. Als manager doe we er goed aan onze collega’s  af en toe een schouderklopje te geven.