Bouwprojectmanagement, deeltaken

– Plan van Aanpak

– Projectmanagement

– Risicomanagement

– Inrichtingsmanagement

– Bouwkosten

– Directievoering

– Toezicht

– Advies sloop en asbestsanering

– Advies brandveiligheid

Mondial Movers Projectmanagement (MMP) voert deze taken uit conform het overeengekomen bouwprojectmanagement.

MMP Bouwprojectmanagement