Huisvestingsadvies, deeltaken

– Huisvestingsplan

– Haalbaarheidsonderzoek

– Programma van Eisen

– Werkplekanalyse en bezettingsgraadonderzoek

– Het Nieuwe Werken

– Vlekkenplan en indelingsplan

– Gebouwbeoordeling

– Advies Arbowet- en regelgeving

– Risico inventarisatie en evaluatie

Mondial Movers Projectmanagement (MMP) voert deze taken uit zoals in het huisvestingsadvies beschreven.

Huisvestingsadvies MMP