Onderhoudsadvies, de deeltaken

– Technische aan- en verkoopinspectie

– Conditiemeting NEN 2767

– Meerjarenonderhoudsplannen

– BOEI inspectie

– Brandscan NPR 6059

– Energielabels en maatwerkadvies

– BREEAM-NL In-Use

– Historisch bodemonderzoek NVN 5725

– Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

– Asbest risico-inventarisatie Sc-540

– Elektrotechnische keuring NEN 3140

Mondial Movers Projectmanagement (MMP) voert deze taken binnen het onderhoudsadvies uit conform opdracht.

MMP Onderhoudsadvies