Toen MMP  in februari 2014 gevraagd werd, via de al bij het project betrokken verhuisafdeling van Mondial Movers,  om SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 (voormalig GDI van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) te ondersteunen bij het plannen van hun werkzaamheden voor de NSS2014 is er geen moment getwijfeld. Vanaf dat moment zijn wij direct hard aan de slag gegaan met het opstellen en bewaken van detailplanningen, het deelnemen aan bouwteamoverleggen, het coördineren van de aanmeldprocedure van alle betrokken partijen, het informeren van alle betrokkenen en het coördineren van de planning van de op- en afbouw van de ICT en werkplekinrichting.

Het was een strakke planning met definitieve deadlines waar goed op gestuurd moest worden. Uiteindelijk is het gelukt om alles op tijd af te ronden, zodat de NSS2014 ongestoord op 24 en 25 maart plaats kon vinden. Die dagen konden benut worden om ons voor te bereiden op de volgende uitdaging om alles wat binnen 2 weken was opgebouwd, binnen enkele dagen (sommige locaties zelfs binnen 24 uur) weer af te bouwen. Maar ook dit is ruimschoots binnen de planning uitgevoerd!