Werkwijze

Mondial Movers Projectmanagement hanteert voor elke (potentiële) opdrachtgever dezelfde heldere en duidelijke werkwijze:

Kennismakingsgesprek

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek stellen wij ons aan u voor en horen wij graag meer over u en uw organisatie. Tevens zullen wij onze dienstverlening met u doorspreken en kunnen we gezamenlijk bekijken of deze aansluit op uw project c.q. vraagstelling.

Wensen en eisen

Indien u na het eerste gesprek besluit om met Mondial Movers Projectmanagement verder te gaan wordt er een vervolggesprek ingepland. Hierin zullen uw wensen en eisen omtrent de dienstverlening van Mondial Movers Projectmanagement aan uw organisatie worden gedefinieerd. Op basis van dit gesprek zal Mondial Movers Projectmanagement u een complete offerte doen toekomen. Uiteraard is het ook heel goed mogelijk dat dit in het eerste gesprek al uitvoerig aan bod is gekomen en kan deze stap worden overgeslagen.

Afspraken

Vervolgens ontvangt u een complete en duidelijke offerte waarin al uw wensen zijn opgenomen. Tevens zult u alle eerder gemaakte afspraken hierin terugvinden. Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte wordt de opdracht definitief aan beide partijen bevestigd en gaan we over tot de uitvoering.

Evaluaties

Tijdens de uitvoering wordt er door middel van tussentijdse evaluaties besproken of alles nog naar wens en volgens planning verloopt. Door het inplannen van deze evaluaties worden eventuele knelpunten tijdig zichtbaar en kunnen deze direct worden opgelost.

Doelstellingen

Nadat het project en/of de opdracht is afgerond ontvangt u van Mondial Movers Projectmanagement een opleverdocument. Op deze manier weet u exact waar u staat en ziet u in één oogopslag of de beoogde doelstellingen zijn behaald.

Oplevering

Tot slot hecht Mondial Movers Projectmanagement er veel waarde aan om kort nadat het project is afgerond een eindevaluatie met haar opdrachtgever(s) in te plannen. Beide partijen kunnen tijdens de eindevaluatie aangeven welke zaken er goed gingen en waar de leermomenten zaten. De uitkomst van zo’n evaluatie is voor beide partijen altijd zeer waardevol.

Werkwijze MMP